top of page

Svetainės naudojimo taisyklės ir sąlygos

Paskutinį kartą atnaujinta: 2021 m. lapkričio 12 d

 

1. Sąlygos

 

Prisijungdami prie https://www.avilda.eu/ sutinkate laikytis šių Svetainės naudojimo sąlygų ir sutinkate, kad esate atsakingi už susitarimą pagal visus galiojančius vietinius įstatymus. Jei nesutinkate su kuria nors iš šių sąlygų, jums draudžiama patekti į šią svetainę. Šioje svetainėje esanti medžiaga yra saugoma autorių teisių ir prekių ženklų įstatymų.

 

2. Naudokite licenciją

 

Suteikiamas leidimas laikinai atsisiųsti vieną medžiagos kopiją „Avildos“ svetainėje tik asmeniniam, nekomerciniam laikinai peržiūrai. Tai yra licencijos suteikimas, o ne nuosavybės teisės perleidimas, ir pagal šią licenciją jūs negalite:

keisti arba kopijuoti medžiagą;

naudoti medžiagą bet kokiais komerciniais tikslais arba viešai rodyti;

bandyti pakeisti bet kokią „Avildos“ svetainėje esančią programinę įrangą;

pašalinti iš medžiagos bet kokias autorių teises ar kitus nuosavybės ženklus; arba

perduodant medžiagas kitam asmeniui arba „atspindint“ medžiagą bet kuriame kitame serveryje.

Tai leis „Avilda“ nutraukti veiklą pažeidus bet kurį iš šių apribojimų. Nutraukus galiojimą, jūsų žiūrėjimo teisė taip pat bus panaikinta ir jūs turite sunaikinti visą turimą atsisiųstą medžiagą, nesvarbu, ar ji spausdinta, ar elektroninio formato.

 

3. Intelektinė nuosavybė.

 

Ši svetainė ir visas joje esantis arba ateityje galintis būti turinys, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, tekstą, turinį, nuotraukas, vaizdo įrašus, garsą ir grafiką, prekes, dizainą, informaciją, programas, programinę įrangą, muziką, garso failus. , straipsniai, katalogai, vadovai, nuotraukos, taip pat prekių ženklai, paslaugų ženklai, prekių pavadinimai, prekinis drabužis, autorių teisės, logotipai, domenų vardai, kodas, patentai ir (arba) bet kokia kita intelektinės nuosavybės forma (bendrai vadinama „Paslauga“). kurie yra susiję su šia svetaine, priklauso „Avilda“ ar kitoms trečiosioms šalims arba yra jų licencijuoti ir yra apsaugoti nuo bet kokio neteisėto naudojimo, kopijavimo ir platinimo pagal autorių teises, prekių ženklus, paslaugų ženklus, tarptautines sutartis ir (arba) kitas nuosavybės teises ir įstatymus.

 

4. Atsisakymas

 

„Avilda“ neprisiima jokių pareiškimų, susijusių su jos Svetainėje esančios medžiagos panaudojimo tikslumu ar patikimumu ar kitaip susijusia su tokia medžiaga ar bet kokiomis svetainėmis, susietomis su šia svetaine.

 

5. Apribojimai

 

„Avilda“ ar jos tiekėjai nebus atsakingi už jokius nuostolius, atsiradusius naudojant „Avildos“ svetainėje esančią medžiagą ar negalėjimą ja naudotis, net jei „Avilda“ ar šios svetainės įgaliotas atstovas buvo įspėtas žodžiu ar raštu apie galimybę tokia žala. Kai kurios jurisdikcijos neleidžia apriboti numanomų garantijų arba atsakomybės už atsitiktinius nuostolius, šie apribojimai gali būti jums netaikomi.

 

6. Nuorodos

 

„Avilda“ neperžiūrėjo visų į jos svetainę susietų svetainių ir nėra atsakinga už tokių nuorodų turinį. Bet kokios nuorodos buvimas nereiškia, kad Avilda pritaria svetainei. Bet kurios nuorodos svetainės naudojimas prisiima vartotojo riziką.

 

7. Svetainės naudojimo sąlygų pakeitimai

 

„Avilda“ gali bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo peržiūrėti šias savo svetainės naudojimo sąlygas. Naudodamiesi šia svetaine, jūs sutinkate laikytis dabartinės šių naudojimo sąlygų versijos.

Retkarčiais galime peržiūrėti šias sąlygas, kad geriau atspindėtų:

a) įstatymo pakeitimai,

b) nauji reguliavimo reikalavimai, arba

c) mūsų Paslaugų patobulinimai ar patobulinimai.

 

8. Jūsų privatumas

 

Naudodamiesi Paslaugomis nurodote, kad suprantate informacijos rinkimo, naudojimo ir atskleidimo praktiką, aprašytą Privatumo politikoje. Prašome perskaityti mūsų privatumo politiką.

 

9. Taikanti teisė

 

Bet kokiai pretenzijai, susijusiai su „Avildos“ svetaine, taikoma Lietuvos įstatymai, neatsižvelgiant į jų kolizines nuostatas.

© UAB Avilda 2023, saugomos visos teisės.

Įmonės kodas: 133881262 | PVM kodas: LT338812610 | Adresas: Veiverių g. 150, LT-46391, Kaunas, Lietuva

bottom of page