top of page

ES Parama

ES.jpg

PROJEKTAS EKSPORTO RINKŲ PLĖTRA DALYVAUJANT PARODOSE

UAB „Vilniaus Avilda“  pradėjo įgyvendinti projektą „Eksporto rinkų plėtra dalyvaujant parodose“ bendrai finansuojamą pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-11-04 „Įgyvendinti eksporto konkurencingumo augimą skatinančias priemones“ veiklą „MVĮ aukštos pridėtinės vertės produktų ir paslaugų sertifikavimo ir pristatymo užsienio rinkose skatinimas (Sostinės regionas)“ skirta 2021‒2027 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų lėšų.

Įmonė planuoja investicijas skirti aukštos pridėtinės vertės produkcijos pristatymui vykstančiose tarptautinėse parodose, susijusiose su įmonės vykdoma veikla ir tinkamai pristatyti savo produktus bei paslaugas potencialiems vartotojams užsienyje. Aplankytos parodos leis įmonei užmegzti tarptautinius kontaktus ir plėsti eksporto vykdymą. Eksporto augimas leis įmonei įgyti ilgalaikį konkurencinį pranašumą bei užtikrinti pajamų augimą iš eksporto.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšomis

Projekto biudžetas 295 922,00 Eur

ES fondo skirta finansavimo suma 147 961,00 Eur

Projekto įgyvendinimo trukmė 2023.11.07- 2026.06.30

Daugiau informacijos www.esinvesticijos.lt

UAB „Vilniaus Avilda“ 

Naugarduko g. 100-605, 03160 Vilnius, Lietuva

Telefono numeris +370 521 35 478

El. pašto adresas info@avi.lt
 

ES Parama

„UAB „VILNIAUS AVILDA“ eksporto plėtra“ pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1.-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.   UAB „VILNIAUS AVILDA“ siekia išlikti konkurencinga rinkoje, todėl planuojamos papildomos investicijos į savo paslaugų ir produkcijos pristatymą užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose, taip sudarant sąlygas įmonės pardavimų ir eksporto apimčių augimui, bei konkurencingumui Lietuvos ir užsienio rinkose.

Kuriame LT ateiti

© UAB Avilda 2023, saugomos visos teisės.

Įmonės kodas: 133881262 | PVM kodas: LT338812610 | Adresas: Veiverių g. 150, LT-46391, Kaunas, Lietuva

bottom of page