top of page

Polityka Prywatności Serwisu

Ostatnia aktualizacja: 12 listopada 2021

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Avilda, kod 133881262, Veiverių g. 150, LT-46391 Kowno.

 

Avilda zobowiązuje się do utrzymywania solidnej ochrony prywatności dla swoich użytkowników. Nasza Polityka Prywatności ma na celu pomóc Ci zrozumieć, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i zabezpieczamy informacje, które nam przekazujesz, oraz pomóc Ci w podejmowaniu świadomych decyzji podczas korzystania z naszej Usługi.

 

Na potrzeby niniejszej Umowy avilda.eu odnosi się do strony internetowej Spółki, do której można uzyskać dostęp pod adresem https://www.avilda.eu/. Terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do Firmy.

„Ty” odnosi się do Ciebie jako użytkownika naszej Witryny lub naszej Usługi.

Uzyskując dostęp do naszej Witryny lub naszej Usługi, akceptujesz naszą Politykę prywatności i Warunki użytkowania oraz wyrażasz zgodę na gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie i ujawnianie Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

 

1. INFORMACJE, KTÓRE ZBIERAMY

 

1.1 Dane zbierane automatycznie podczas odwiedzania Witryny

 

Gdy odwiedzasz nasz Serwis, automatycznie zbieramy pliki cookies i inne dane o Tobie i sposobie korzystania z Serwisu m.in. typ przeglądarki, intensywność korzystania z określonej funkcji oraz adres IP.

Celem naszego przetwarzania jest optymalizacja doświadczenia użytkownika i funkcjonalności Serwisu, w tym tworzenie statystyk. Przetwarzanie danych osobowych jest dla nas niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu i ulepszaniu Serwisu.

 

1.2 Dane zbierane podczas korzystania z formularzy do kontaktu z nami

 

W przypadku, gdy skontaktujesz się z nami za pomocą formularza, będziemy przetwarzać podane przez Ciebie imię i nazwisko, firmę, e-mail i telefon w celu skontaktowania się z właścicielem danych, jak również w celach marketingowych. Dane te będą przetwarzane zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

 

2. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY I UDOSTĘPNIAMY INFORMACJE

 

2.1 Dane osobowe

 

O ile niniejsza Polityka prywatności nie stanowi inaczej, nie sprzedajemy, nie handlujemy, nie wynajmujemy ani nie udostępniamy w celach marketingowych Twoich Danych Osobowych stronom trzecim bez Twojej zgody.

Ogólnie rzecz biorąc, dane osobowe, które nam przekazujesz, są wykorzystywane do pomocy nam w komunikacji z Tobą. Na przykład używamy danych osobowych do kontaktowania się z użytkownikami w odpowiedzi na pytania, pozyskiwania opinii użytkowników, świadczenia pomocy technicznej i informowania użytkowników o ofertach promocyjnych.

Możemy udostępniać dane osobowe stronom zewnętrznym, jeśli jesteśmy przekonani w dobrej wierze, że dostęp, wykorzystanie, przechowywanie lub ujawnienie informacji jest w uzasadniony sposób konieczne, aby spełnić wszelkie obowiązujące procesy prawne lub wykonalne żądanie rządowe; egzekwowanie obowiązujących Warunków świadczenia usług, w tym badanie potencjalnych naruszeń; rozwiązywać problemy związane z oszustwami, bezpieczeństwem lub kwestiami technicznymi; lub w celu ochrony przed naruszeniem praw, własności lub bezpieczeństwa naszych użytkowników lub społeczeństwa, zgodnie z wymogami lub przepisami prawa.

 

2.2 Informacje nieosobowe

 

Ogólnie rzecz biorąc, używamy danych nieosobowych, aby pomóc nam ulepszyć Usługę i dostosować wrażenia użytkownika. Gromadzimy również informacje nieosobowe w celu śledzenia trendów i analizowania wzorców użytkowania w Witrynie. Niniejsza Polityka prywatności nie ogranicza w żaden sposób naszego wykorzystania ani ujawniania Informacji nieosobowych i zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania i ujawniania takich Informacji nieosobowych naszym partnerom, reklamodawcom i innym stronom trzecim według naszego uznania.

W przypadku przeprowadzania przez nas transakcji biznesowej, takiej jak fuzja, przejęcie przez inną firmę lub sprzedaż całości lub części naszych aktywów, Twoje Dane Osobowe mogą znajdować się wśród przekazywanych aktywów. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że takie transfery mogą mieć miejsce i są dozwolone przez niniejszą Politykę prywatności oraz że każdy nabywca naszych aktywów może nadal przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Jeśli nasze praktyki dotyczące informacji ulegną zmianie w dowolnym momencie w przyszłości, opublikujemy zmiany zasad w Witrynie, abyś mógł zrezygnować z nowych praktyk dotyczących informacji. Sugerujemy okresowe sprawdzanie Witryny, jeśli obawiasz się, w jaki sposób wykorzystywane są Twoje informacje.

 

3. W JAKI SPOSÓB CHRONIMY INFORMACJE

 

Wdrażamy środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę Twoich informacji przed nieautoryzowanym dostępem. Dodatkowo chronimy Twoje dane przed potencjalnymi naruszeniami bezpieczeństwa, wdrażając pewne technologiczne środki bezpieczeństwa, w tym szyfrowanie, zapory sieciowe i technologię Secure Socket Layer. Jednak środki te nie gwarantują, że Twoje informacje nie będą dostępne, ujawniane, zmieniane lub niszczone w wyniku naruszenia takich zapór sieciowych i bezpiecznego oprogramowania serwera. Korzystając z naszej Usługi, potwierdzasz, że rozumiesz i zgadzasz się na podjęcie tego ryzyka.

 

4. TWOJE PRAWA DOTYCZĄCE WYKORZYSTYWANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

 

W każdej chwili masz prawo uniemożliwić nam kontaktowanie się z Tobą w celach marketingowych. Gdy wysyłamy użytkownikowi komunikat promocyjny, użytkownik może zrezygnować z otrzymywania dalszych komunikatów promocyjnych, postępując zgodnie z instrukcjami anulowania subskrypcji zawartymi w każdej promocyjnej wiadomości e-mail.

 

5. LINKI DO INNYCH WITRYN

 

W ramach Usługi możemy udostępniać łącza lub zgodność z innymi witrynami lub aplikacjami. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności stosowane przez te witryny internetowe ani za zawarte w nich informacje lub treści. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie informacji gromadzonych przez nas za pośrednictwem Witryny i Usługi. W związku z tym niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do korzystania z witryny internetowej strony trzeciej, do której można uzyskać dostęp poprzez wybranie łącza w naszej Witrynie lub za pośrednictwem naszej Usługi. W zakresie, w jakim uzyskujesz dostęp do Usługi lub korzystasz z niej za pośrednictwem lub w innej witrynie internetowej lub aplikacji, polityka prywatności tej innej witryny internetowej lub aplikacji będzie miała zastosowanie do Twojego dostępu lub korzystania z tej witryny lub aplikacji. Zachęcamy naszych użytkowników do zapoznania się z oświadczeniami o ochronie prywatności innych witryn internetowych przed przystąpieniem do korzystania z nich.

 

6. ZMIANY NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki i naszych Warunków świadczenia usług w dowolnym momencie. Istotne zmiany wejdą w życie 30 dni po powiadomieniu. Nieistotne zmiany lub wyjaśnienia wejdą w życie natychmiast. Należy okresowo sprawdzać Witrynę i tę stronę dotyczącą prywatności w celu uzyskania aktualizacji.

 

7. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub praktyk tej Witryny, skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@avilda.lt.

© Avilda LLC 2023, wszelkie prawa zastrzeżone.

Kod firmy: 133881262 | Kod VAT: LT338812610 | Adres: Veiverių str. 150, LT-46391, Kowno, Litwa

bottom of page