top of page

Czasy, w których tracono lub gubiono towary powinny minąć już dawno temu. Dzięki efektywnym systemom oprogramowania, profesjonalnemu zarządzaniu i fachowej wiedzy możliwe jest natychmiastowe określenie dokładnej lokalizacji i statusu każdego elementu łańcucha dostaw.


Odpowiednio dobrany WMS pozwala skrócić czas dostawy, zminimalizować ilość błędów oraz zapewnić przejrzystą interakcję między pracownikami magazynowymi, a ich klientami. Dlatego zaskakuje, że wciąż istnieją firmy, które stosują przestarzałe metody.

Czym jest WMS?


System Zarządzania Magazynem (WMS) to aplikacja zaprojektowana w celu wspierania i optymalizacji funkcjonalności magazynu oraz zarządzania centrum dystrybucji. Systemy te ułatwiają zarządzanie w codziennym planowaniu, organizowaniu, obsadzie personelu, kierowaniu i kontrolowaniu wykorzystania dostępnych zasobów.


Na przykład WMS może zapewnić podgląd stanu zapasów firmy znajdujących się zarówno w magazynie, jak i podczas transportu w dowolnym czasie i z dowolnej lokalizacji. System może również wspierać zarządzanie operacjami łańcucha dostaw od producenta lub hurtownika do magazynu, a następnie do sprzedawcy lub centrum dystrybucji.


Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania magazynem


1. Zoptymalizowana przestrzeń i niższe koszty operacyjne


Dobrze zaprojektowany system zarządzania magazynem obniża koszty operacyjne na wiele sposobów. System tego typu umożliwia najbardziej efektywne wykorzystanie pracy i przestrzeni. System zarządzania magazynem może pomóc określić, gdzie przechowywać określone materiały, produkty i sprzęt, aby zoptymalizować pracę magazynu. Niektóre zaawansowane systemy posiadają funkcję planowanie organizacji przestrzennej magazynu, dzięki której użytkownik może tworzyć i technicznie opisywać potencjalne plany regałów w systemie.


Rozwiązania systemu WMS mogą również pomóc w utrzymaniu prawidłowego przepływu zapasów, niezależnie od tego, jakie metody przechowywania są stosowane: LIFO, FIFO czy FEFO. LIFO zazwyczaj pozwala na efektywne wykorzystanie przestrzeni i ruchu. FIFO lub FEFO pozwalają utrzymać jakość produktów w magazynie. System zarządzania magazynem jest wszechstronny i elastyczny, co ułatwia wprowadzanie wszystkich niezbędnych zmian w celu wybrania najodpowiedniejszego miejsca przechowywania i stanów magazynowych oraz ułatwia zarządzanie zadaniami pracowników.


2. Widoczność zapasów


Widoczność zapasów jest jednym z najważniejszych elementów Systemu Zarządzania Magazynem. WMS dostarcza w czasie rzeczywistym dane o stanie magazynowym za pomocą kodów kreskowych, numerów seryjnych lub znakowanie RFID. Wszystkie te metody pozwalają użytkownikom śledzić towar, na każdym etapie procesu magazynowego.


Monitorowanie stanu zapasów jest konieczne do tworzenia prognoz popytu (zapotrzebowania), dzięki którym można ustalić w jakim okresie i na jakie produkty jest największe zapotrzebowanie ze strony klientów. Prognozy te pomagają menedżerom zdecydować, w które produkty inwestować, a które mogą przynieść straty. Zwiększona identyfikowalność zapasów, jako jedna z wielu powiązanych zalet WMS, jest również niezwykle pomocna w przypadku wycofania. Numery seryjne na produkcie końcowym umożliwiają konsumentom śledzenie towaru według oryginalnego numeru partii, dzięki czemu można określić czy produkt jest częścią wadliwej partii. Ta identyfikowalność gwarantuje, że wycofane zostaną tylko te towary które uległy faktycznemu uszkodzeniu.


3: Efektywne zarządzanie pracą


JJak już wiadomo, WMS pozwala swobodnie określić, które metody zbierania, pakowania i składowania są najskuteczniejsze dla Twojej firmy. Oprócz optymalizacji metod składowania zapasów, rozwiązanie typu WMS może pomóc w wyborze najlepszego pracownika do danej pracy. Biorąc pod uwagę takie czynniki, jak poziom umiejętności i dostępność, WMS pomaga menadżerom optymalnie przydzielać zadania swoim pracownikom.


Oprócz tworzenia harmonogramów i przypisywania codziennych zadań oprogramowanie WMS może służyć do szerszej oceny wydajności pracy. Korzystając z prognozowania pracy i wskaźników KPI, menedżerowie magazynów mogą zaplanować, kiedy będą potrzebować większej lub mniejszej liczby pracowników oraz wyłaniać najlepszych z nich i szukać sposobów do poprawy wydajności. Ponieważ koszty pracy stanowią przeciętnie 65% budżetu magazynu, niezwykle ważna jest pełna kontrola i planowanie tych wydatków.


4: Zoptymalizowany łańcuch dostaw


System zarządzania magazynem optymalizuje wewnętrzne działanie magazynu. Optymalizację można następnie rozciągać na szerszy łańcuch dostaw. System WMS usprawnia cały proces magazynowy od przyjęcia do wydania, poprawiając wydajność operacyjną i zmniejszając koszty. Pracownicy magazynu realizują działania szybciej i dokładniej, dzięki eliminacji niepotrzebnych lub nieproduktywnych działań. Oszczędność czasu i kosztów w połączeniu z ulepszonymi procesami i szybszym przepływem informacji, wpływa korzystnie na cały łańcuch dostaw, umożliwiając partnerom wewnętrznym i zewnętrznym usprawnienie ich własnych operacji. Na przykład ulepszony proces odbioru towarów przychodzących skraca czas dostawy, umożliwiając partnerom realizującym dostawy lepsze wykorzystanie sprzętu i zasobów, a spedytorom umożliwia lepsze zarządzanie poziomami zapasów. Usprawniony proces przepływu informacji pozwala zmniejszyć ryzyko i zwiększyć niezawodność, przynosząc korzyści spedytorom, dostawcom i klientom. Dane mogą być udostępniane, a następnie wykorzystywane przez system ERP, klienta, a także System Zarządzania Transportem (TMS).Dzięki temu produkt może szybciej dotrzeć do klienta końcowego, pozwalając jednocześnie partnerom na lepsze planowanie.


5: Korzyść z automatyzacji wewnętrznej


Systemy zarządzania magazynem dają możliwość wykorzystania dodatkowych technologii automatyzujących pracę w magazynie. Urządzenia mobilne mogą zautomatyzować wewnętrzne zadania robocze i pomóc w przejściu z dokumentacji papierowej na elektroniczną i elektronicznego rejestrowania aktywności. Upraszcza to procesy i zapewnia dokładność informacji.


6: Ciągłe doskonalenie


Jedną z najważniejszych zalet systemu zarządzania magazynem jest regularne aktualizowanie oprogramowania. Dostawcy oprogramowania do zarządzania magazynem starają się regularnie wprowadzać nowe funkcje, aby zapewnić aktualnie najlepsze rozwiązania branżowe. Ułatwia to firmom korzystającym z sytemu WMS nadążanie za najnowszymi osiągnięciami i umożliwia ciągłe doskonalenie procesów w oparciu o te innowacje.


Dzięki systemowi WMS działającemu w chmurze regularne aktualizacje są o wiele prostsze do wdrożenia. Nowe funkcje mogą być automatycznie instalowane w systemie, zmniejszając zapotrzebowanie na udział wewnętrznego personelu IT w procesie aktualizacji. Firmy korzystające z takiego systemu mogą otrzymywać regularne aktualizacje od swoich dostawców w zależności od warunków zawartej umowy. To kolejny przykład, dlaczego wielu kupujących decyduje się na systemy działające w chmurze.


7: Lepsze relacje z klientami i dostawcami


Korzyści płynące z systemów zarządzania magazynem usprawniają procesy nie tylko w samej firmie. Przy tak dużej przejrzystości stanów magazynowych i możliwości planowania odbioru przesyłek, zarówno łańcuch dostaw, jak i zapotrzebowanie optymalizuje się z wykorzystaniem WMS. Jedną z najbardziej oczywistych korzyści dla dostawców jest skrócenie czasu oczekiwania w miejscach załadunkowych. Klienci mogą cieszyć się lepszą realizacją zamówień, skróconym czasem dostaw i mniejszą liczbą błędów w zamówieniach. Dzięki systemowi WMS zwiększysz renomę swojej firmy wśród klientów i dostawców.


Kliknij tutaj i umów się na darmową demonstrację© Avilda LLC 2023, wszelkie prawa zastrzeżone.

Kod firmy: 133881262 | Kod VAT: LT338812610 | Adres: Veiverių str. 150, LT-46391, Kowno, Litwa

bottom of page